Primaria Orasului Macin 

 

Image 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria  Orasului Macin, Judet Tulcea, prin prezenta declaratie de intentie, va anuntam ca intentionam sa accesam fonduri prin:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
„Şanse egale şi respect”
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.3
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” si
„Fii activ pe piaţa muncii !”
AXA PRIORITARĂ 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1
„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

 

 

- REGULAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE PRIMAR:

TOPOLEANU NICOLAE

 

1

Image 01

Istoric

Conform izvoarelor istorice, posibila localizare a "Vicinei" era la Măcin, de unde provenea primul mitropolit...

Image 02

Turism

Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj ...

Image 03

Economia

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin S.C., asociații familiale...

Image 04

Proiecte

Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI, ....

Image 05

Populatia

Populația, conform ultimului recensământ din 2002, este etnic-mixtă, fiind înregistrate în oraș nu mai puțin de ...