Primaria Orasului Macin 

Acte/probleme

Image 01

Acte necesare:

1. Declaratie de impunere tip – CLICK pt. download 
2. Planul casei (copie)
3. Autorizatie de constructie (copie)
4. Proces-verbal de receptie finala (copie)
5. Memoriu tehnic şi de arhitectură (copie)
6. Copie BI/CI/CIP/PAŞAPORT, proprietari

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la registratura Directiei Fiscale. 

Acte necesare:

1. Declaratie de impunere tip - CLICK pt. download
2. Copie act de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenire, contract de donaţie, contract de schimb)
3. Copie BI/CI/CIP/PAŞAPORT, proprietari

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la registratura Directiei Fiscale.

 

Acte necesare:

1. Declaratie impunere tip- CLICK pt. download
2. Copie titlu de proprietate sau act de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb imobiliar sau certificat moştenitor)
3. Copie plan de situaţie sau plan parcelar
4. Copie BI/CI/CIP/PAŞAPORT, proprietari

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Declaraţia fiscală de impunere - CLICK pt. download
2. Copie contract de leasing;
3. Copie a cărţii de identitate a mijlocului de transport.

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - 2 ex. completate şi ştampilate;

CLICK pt. download
2. Documentul justificativ privind închirierea, concesionarea, darea în administrare sau în folosinţă a terenului respectiv (în copie) - contracte, acte adiţionale;
3. Copie CUI

Termen de rezolvare: 30 zile
Observatii: Actele se depun la registratura Directiei Fiscale.

 

Acte necesare:

1. Declaraţie specială de impunere tip - CLICK pt. download
2. Copie BI/CI/CIP/PAŞAPORT, proprietari

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la registratura Direcţiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - 2 ex. completate şi ştampilate; ...CLICK pt. download
2. Documentul justificativ privind închirierea, concesionarea, darea în administrare sau în folosinţă a clădirii respective (în copie) - contracte, acte adiţionale;
3. Copie CUI.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la registratura Direcţiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - 2 ex. completate şi ştampilate; ...CLICK pt. download
2. Documentul justificativ privind închirierea, concesionarea, dara în administrare sau în folosinţă a clădirii respective (în copie) - contracte, acte adiţionale;
3. Copie CUI

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la Registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Cerere tip – CLICK pt. download
2. Copie BI/CI/CIP/PASAPORT, proprietari
3. Timbru fiscal sau taxa timbru fiscal

Termen de rezolvare: 3 zile
Observatii: Actele se depun la Registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri - 2 ex. completate si stampilate –- CLICK pt. download
2. Actul de dobandire (copie): - Autorizatia de construire integrala si/sau urmatoarele: documentul privind anuntarea datei inceprii lucrarii; documetul privind prelungirea valabilitatii autorizatiei de constructie; declaratie data pe propria raspundere a contribuabilului in care sa se mentioneze ca nu exista aceste documente
3. Balanta de verificare sau nota contabila privind inregistrarea la contabilitatea societatii a acestei constructii
4. Proces-verbal de receptie intocmit la terminarea lucrarii sau la expirarea autorizatiei de construire
5. CUI (copie)

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la Registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri - 2 ex. completate si stampilate –- CLICK pt. download
2. Actul de dobandire (copie): - Contractul de vanzare-cumparare si/sau factura de vanzare-cumparare (in cazul dobandirilor de la persoane juridice) - Contract de donatie - Proces verbal de adjudecare - Hotarari judecatoresti definitive si irevocabile - Hotarari ale autoritatilor publice - Acte de donatie - Raport de reeavluare si hotararea AGA privind aprobarea diferentelor din reevaluare - Protocol de predare-primire - Contract de schimb imobiliar 
3. Balanta de verificare sau nota contabila privind inregistrarea in contabilitatea societatii a acestor dobandiri
4. CUI (copie)

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la Registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri - 2 ex. completate si stampilate –- CLICK pt. download
2. Declaratie de impunere rectificativa in cazul in care exista daclaratie de impunere de inceput de an. Declaratia rectificativa de impunre se compleateaza in conformitate cu pct. 81.2 din HG nr. 1050/2004 de aplicare a OG. nr. 92/2003 Codul de procedura fiscala;
3. Proces-verbal de receptie intocmit la terminarea lucrarii sau la expirarea autorizatiei
4. Balanta de verificare sau nota contabila privind inregistrarea in contabilitatea societatii a acestor modernizari;
5. CUI (copie);

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la Registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - 2 ex. semnate si stampilate;

CLICK pt. download
2. Act de dobandire (copie): - Contract de vanzare-cumparare si/sau factura de vanzare-cumparare (in cazul dobandirilor de la persoane juridice) - Contract de donatie - Proces-cerbal de adjudecare - Hotarari judecatoresti definitive si irevocabile - Hotarari ale autoritatilor publice - Act de donatie - Protocol de predare-primire - Contract de schimb imobiliar - Plan de situatie actualizat intocmit de catre un proiectant autorizat, pentru scaderea de la impunere a suprafetei construite la sol a cladirilor, pentru societatea in cauza, de unde sa rezulte suprafaţa construită la sol a clădirilor detinute (cu mentiune in planul respectiv), in conformitate cu art. 257, pct. a, din Legea nr. 571/2003 si pct. 77, al. 1 din HG. nr. 84/2005. 
3. Pentru terenurile situate in intravilanul Municipiului Timisoara acestea vor avea strada si nr. de ordine atribuit;
4. Terenurile situate in extravilanul localiattii se identifica prin nr. de parcela.
5. Pentru terenurile care nu au prevazute datele de identificare ale proprietatii, contribuabilii vor prezenta urmatoarele: - copie aferenta documentatiei si avizului, aferenta scoaterii terenului din circuitul agricol; - plan parcelar aferent terenului conform cu nr. topo din CF (corespunzatoare aplicarii Legii nr. 18/1991 in zona terenului) respectiv plan de situatie intocmit de un proiectant autorizat pentru lucrarile de cadastru.
6. In vederea obtinerii adeverintei de atribuire denumire strada si nr. postal, contribuabilii persoane juridice se vor adresa la camera 12- Ghiseul Urbanism. Solicitarea se face in conformitate cu pct. 18 din HG. nr. 44/2004.

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la Registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Cerere de radiere pentru mijloacele de transport apartinand persoanelor juridice; CLICK pt. download
2. Copia actului de instrainare a mijlocului de transport: - factura de vanzare cumparare; - contract de vanzare-cumparare; - contract donaţie: - declaraţie vamală în cazul mijloacelor de transport exportate; - proces-verbal de adjudecare; - protocol de predare-primire; - hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă; - hotărâri ale autorităţilor publice; - certificat de distrugere pentru mijloacele de transport scoase din uz.
3. Declaraţie rectificativă – CLICK pt. download

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la Registratura Directiei Fiscale.

Acte necesare:

1. Dosar plic;
2. Declaraţie de impunere tip-CLICK pt. download
3. Fişa de înmatriculare;
4. Copie BI/CI/CIP/PAŞAPORT, proprietar (utilizator pt. leasing)
5. Copie carte de identitate a autovehicului
6. Copie după actul de dobândire (factura, contract de vânzare-cumpărare, donaţie, leasing financiar, sentinţa judecătorească, etc.)

Termen de rezolvare: 30 de zile
Observatii: Actele se depun la Registratura Directiei Fiscale.

 

 

 

 

 

1

Image 01

Istoric

Conform izvoarelor istorice, posibila localizare a "Vicinei" era la Măcin, de unde provenea primul mitropolit...

Image 02

Turism

Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj ...

Image 03

Economia

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin S.C., asociații familiale...

Image 04

Proiecte

Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI, ....

Image 05

Populatia

Populația, conform ultimului recensământ din 2002, este etnic-mixtă, fiind înregistrate în oraș nu mai puțin de ...