Primaria Orasului Macin 

Hatarari ale consiliului local Macin

Image 01

 

 

 

 

Declaratie de avere si de interese Buradatencu Viorel Catalin

Declaratie de avere si de interese Ispas Nicolae

 

 

 

 

Hotarari ale Consiliului local Macin 2013

Hotarâri ale Consiliului local Măcin 2012 noua legislatura 2012

Hotarâri ale Consiliului local Măcin 2012

Hotarâri ale Consiliului local Măcin 2011

Hotarâri ale Consiliului local Măcin 2010

Hotarâri ale Consiliului local Măcin 2009

 

HCL nr. 2 din 28.01.2010 privind includerea in domeniul privat al orasului Macin a 5 loturi de teren sit

HCL nr. 3 din 28.01.2010 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a a spatiului

HCL nr. 4 din 28.01.2010 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 252,18 mp reprezentand cot

HCL nr. 5 din 28.01.2010 privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 5628.09.2000 privind intr

HCL nr. 6 din 27.02.2010 privind inchirierea unei suprafete de 863,58 ha apartinand islazului comunal

HCL nr. 7 din 27.02.2010 privind aprobarea redeventei la contractele de concesiune cabinete medicale.pdf

HCL nr. 8 din 27.02.2010 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor.pdf

HCL nr. 9 din 27.02.2010 privind incadrarea in regim contractual a 10 muncitori.pdf

HCL nr. 10 din 27.02.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciilor publice de alimenta

HCL nr. 11 din 27.02.2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.pdf

HCL nr. 12 din 27.02.2010 privind aprobarea actualizarii SF Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata.pdf

HCL nr. 13 din 27.02.2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC AQUASERV SA Tulcea pe anul 2010.pdf

HCL nr. 14 din 17.03.2010 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL nr. 15 din 17.03.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Macin.pdf

HCL nr. 16 din 31.03.2010 privind aprobarea programului de salubrizare al orasului Macin pe anul 2010.pdf

HCL nr. 17 din 31.03.2010 privind aprobarea PUZ aferent pentru amplasarea unui turn metalic de radiotelecomunicatii.pdf

HCL nr. 18 din 31.03.2010 privind avizul prealabil de oportunitate construire imobil P+2E, statiune cercetare mediu.pdf

HCL nr. 19 din 31.03.2010 privind aprobarea regulamentului privind activitatea de organizare, administrare a pasunilor.pdf

HCL nr. 20 din 31.03.2010 privind includerea in domeniul privat a terenului in suprafata de 8858 mp, str. Viticultori, nr..pdf

HCL nr. 21 din 31.03.2010 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna martie 2010.pdf

HCL nr. 22 din 31.03.2010 privind aprobarea strategiei.pdf

HCL nr. 23 din 27.04.2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului situat in str. Viticultori, n.pdf

HCL nr. 24 din 27.04.2010 privind includerea in domeniul public al orasului Macin a terenului din str. Viticultori, nr. 13.pdf

HCL nr. 25 din 27.04.2010 privind aprobarea normativului propriu privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele.pdf

HCL nr. 26 din 27.04.2010 pentru modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 47 din 2008.pdf

HCL nr. 27 din 27.04.2010 privins aprobarea PT Reabilitarea si reamenajarea Parcului Tineretului din orasul Macin.pdf

HCL nr. 28 din 27.04.2010 privind aprobarea proiectului Energie verde pentru orasul Macin.pdf

HCL nr. 29 din 27.04.2010 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Energie verde pentru orasul Macin.pdf

HCL nr. 30 din 31.05.2010 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Macin domnului Mureseanu Nicolae.pdf

HCL nr. 31 din 31.05.2010 privind aprobarea PUD Extindere si reabilitare Agentia CEC oras Macin.pdf

HCL nr. 32 din 31.05.2010 privind aprobarea vanzarii terenului din str. Crizantemelor, nr. 5.pdf

HCL nr. 33 din 31.05.2010 privind aprobarea depunerii cererii de plata pentru suprafata de pasune de 845,59 ha.pdf

HCL nr. 34 din 31.05.2010 privind implementarea proiectului Biblionet - lumea in biblioteca mea.pdf

HCL nr. 35 din 31.05.2010 privind modificarea si completarea HCL nr. 1517.03.2010.pdf

HCL nr. 36 din 30.06.2010 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL nr. 37 din 30.06.2010 privind Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarul.pdf

HCL nr. 38 din 30.06.2010 privind acordul semnarii protocolului de predare-primire intre DSPJ Tulcea si Consiliul local Ma.pdf

HCL nr. 39 din 30.06.2010 privind stabilirea suprafetei de pasune de 313,34 ha.pdf

HCL nr. 40 din 30.06.2010 privind aprobarea PUZ- Statiune cercetare mediu, situat in orasul Macin, extravilan, Tarla 19, P.pdf

HCL nr. 41 din 30.06.2010 privind aprobarea strategiei de tarifare pentru apa potabila si canalizare in orasul Macin.pdf

HCL nr. 42 din 30.06.2010 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna iunie 2010.pdf

HCL nr. 43 din 07.07.2010 privind constituirea Consiliului de administratie al Spitalului orasenesc Macin.pdf

HCL nr. 44 din 07.07.2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 95,90ha, extr.pdf

HCL nr. 45 din 07.07.2010 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului in domeniul privat al acestuia a imob.pdf

HCL nr. 46 din 07.07.2010 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 23 mp, str. Rahovei, nr. 12A.pdf

HCL nr. 47 din 24.07.2010 privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 513,86 mp, str. Agricultori, nr. 8.pdf

HCL nr. 48 din 24.07.2010 privind recuperarea sumei de 849119339 lei ROL catre creditorul Consiliul local Macin.pdf

HCL nr. 49 din 24.07.2010 privind modificarea art. nr. 1 din HCL nr. 42 din 21.05.2009.pdf

HCL nr. 50 din 24.07.2010 privind modificarea art. nr. 1 din HCL nr. 43 din 21.05.2009.pdf

HCL nr. 51 din 24.07.2010 privind modificarea si completarea HCL nr. 86 din 18.12.2009.pdf

HCL nr. 52 din 24.07.2010 privind modificarea preturilor la apa potabila si canalizare.pdf

HCL nr. 53 din 12.08.2010 privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 40,72 ha, COMPLEX AGROTURISM-ECOTURISM.pdf

HCL nr. 54 din 12.08.2010 privind aprobarea normelor de deseuri si deseuri industriale asimilabile cu deseurile menajere l.pdf

HCL nr. 55 din 12.08.2010 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primar.pdf

HCL nr. 56 din 12.08.2010 privind includerea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 372 mp, str. Maras.pdf

HCL nr. 57 din 12.08.2010 privind aprobarea modificarii art. 2 din Regulamentul de organizare si functionare al SPLAS afla.pdf

HCL nr. 58 din 12.08.2010 privind modificarea art. 3 din HCL nr. 28 din 27.04.2010.pdf

HCL nr. 59 din 28.09.2010 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL nr. 60 din 28.09.2010 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Tulica Dumitru ca u.pdf

HCL nr. 61 din 28.09.2010 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tuchila Mitica.pdf

HCL nr. 62 din 28.09.2010 privind infiintarea Societatii comerciale EDILITAR SALUB-TERM.pdf

HCL nr. 63 din 28.09.2010 privind aprobarea vanzarii a 3 loturi de teren in suprafata totala de 1070,1 mp.pdf

HCL nr. 64 din 28.09.2010 privind radierea pozitiei 146 din anexa HCL nr. 15 din 17.03.2010.pdf

HCL nr. 65 din 28.09.2010 privind includerea in domeniul privat al orasului a doua loturi de teren din str. Florilor, nr. .pdf

HCL nr. 66 din 28.09.2010 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna septembrie 2010.pdf

HCL nr. 67 din 28.09.2010 privind modificarea pretului local pentru producerea si distributia energiei termice pentru popu.pdf

HCL nr. 68 din 28.10.2010 privind modificarea si completarea HCL nr. 55 din 12.08.2010.pdf

HCL nr. 69 din 28.10.2010 privind revocarea HCL nr. 50 din 30.06.2005.pdf

HCL nr. 70 din 28.10.2010 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 372 m.p..pdf

HCL nr. 71 din 28.10.2010 privind aprobarea terenului in suprafata de 8425 m.p..pdf

HCL nr. 72 din 28.10.2010 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 950 m.p..pdf

HCL nr. 73 din 28.10.2010 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 1425 m.p..pdf

HCL nr. 74 din 28.10.2010 privind aprobarea regulamentului, caietului de sarcini si contractului de delegare pentru presta.pdf

HCL nr. 75 din 28.10.2010 privind aprobarea regulamentului, caietului de sarcini si contractului de delegare pentru presta.pdf

HCL nr. 76 din 28.10.2010 privind modificarea si completarea art. 2 si art. 4 din HCL nr. 27 din 12.09.2008.pdf

HCL nr. 77 din 30.11.2010 privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 20368 m.p..pdf

HCL nr. 78 din 30.11.2010 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 2082 m.p..pdf

HCL nr. 79 din 30.11.2010 privind contractarea unui imprumut in suma de 3.200.000 lei..pdf

HCL nr. 80 din 30.11.2010 privind rectificarea bugetului local si al bugetelor activitatilor autofinantate pe luna noiembr.pdf

HCL nr. 81 din 30.11.2010 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile incepand cu 01.01.2011.pdf

HCL nr. 82 din 30.11.2010 privind aprobarea regulamentelor, caietelor de sarcini si a contractului de delegare a gestiunii.pdf

HCL nr. 83 din 30.11.2010 privind aprobarea proiectului MODERNIZARE, REABILITARE SI DOTARE AMBULATORIU SPITAL MACIN.pdf

HCL nr. 84 din 30.11.2010 privind modificarea si completarea actului constitutiv al SC EDILITAR SALUB-TERM SRL.pdf

HCL nr. 85 din 10.12.2010 privind aprobarea cofinantarii proiectului Reabilitare, modernizare si dotare Casa de Cultura Gr.pdf

HCL nr. 86 din 21.12.2010 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare.pdf

HCL nr. 87 din 21.12.2010 privind modificarea componentei Consiliului de administratie al Spitalului orasenesc Macin.pdf

HCL nr. 88 din 21.12.2010 privind rectificarea bugetului local.pdf

 

Hotararea Consiliului Local Macin nr. 39 din 31.10.2008 privind Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Macin

>VIZUALIZARE<

Dispoztia nr. 2140 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara, al aparatului de specialitate al primarului orasului Macin

>VIZUALIZARE<

 

Dispozitia 967 privind delimitarea sectiilor de votare pentru alegerea Presedintelui Romaniei

 

HCL 1 din 29.01.2009 privind aprobarea modificarii si completarii HCL 51 din 28.09.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate

HCL 2 din 29.01.2009 privind aprobarea programului de salubrizare al orasului Macin in anul 2009

HCL 3 din 30.09.2009 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 84 m.p. situat in str. Dr. George Vernescu

HCL 4 din 29.01.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Modernizare centrala termica CT5 - oras Macin, judetul Tulcea

HCL 5 din 29.01.2009 privind aprobarea proiectului tehnic Statie de compostare si colectare selectiva pentru deseuri- Macin, judetul Tulcea

HCL 6 din 29.01.2009 privind modificarea impozitului asupra autovehiculelor transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone

HCL 8 din 29.01.2009 privind intocmirea documentatiei necesare obtinerii acreditarii serviciului de protectie a copilului

HCL 9 din 29.01.2009 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 5000 m.p

HCL 10 din 26.02.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

HCL 11 din 26.02.2009 privind constituirea comisiei pentru eficienta energetica

 

HCL 12 din 26.02.2009 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 115,80 m.p. din str. Stefan cel Mare, nr. 2

HCL 13 din 26.02.2009 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 109,76 m.p. din str. I.H. Radulsecu, nr. 43C

HCL 14 din 26.02.2009 privind aprobarea terenului in suprafata de 512 m.p. situat in orasul Maci, str. Libertatii, nr. 5, apartinand domeniului privat al orasului

HCL 15 din 26.02.2009 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a 5 imobile teren si garaje auto situate in orasul Macin, str. 1 Decembrie, nr. 6A

HCL 16 din 26.02.2009 privind inchirerea prin licitatie publica deschisa a terenurilor aferente blocurilor de locuit, pe care sunt amplasate garaje si magazii

HCL 17 din 26.02.2009 privind includerea in domeniul privat a terenului in suprafata de 235 m.p. situat in intravilanul orasului, str. 1 Decembrie, nr. 4

HCL 18 din 26.02.2009 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Macin

HCL 19 din 26.02.2009 privind constituirea comisiei locale de ordine publica

 

HCL 20 din 26.02.2009 privind includerea in domeniul privat al orasului a 12 imobile - locuinte in cladiri multietajate situate in intravilanul orasulu

HCL 23 din 27.03.2009 privind participarea orasului Macin la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Interjudeteana a Infrastructurii de deseuri menajere Tulcea

HCL 24 din 27.03.2009 privind aprobarea vanzarii a doua loturi de teren in suprafata totala de 500 m.p. situate in extravilanul orasului Macin

HCL 25 din 27.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

 

HCL 26 din 27.03.2009 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 1469,85 m.p. situat in orasul Macin, str. Victoriei, nr. 22

HCL 31 din 27.03.2009 privind aprobarea statului de functii pentru Asociatia Sportiva Arrubium 2008 Macin

HCL 32 din 27.03.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate Consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii din str. Cetatii, nr. 19

HCL 33 din 27.03.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate Modernizarea parcurilor din Macin

HCL 34 din 27.03.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate Modernizarea spatiilor publice urbane

HCL 35 din 27.03.2009 privind aprobarea Planului integrat de dezvoltare urbana

 

HCL 38 din 30.04.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

HCL 39 din 30.04.2009 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Anton Tudorel ca urmare a demisiei

HCL 40 din 30.04.2009 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pricop Silviu

 

HCL 41 din 30.04.2009 privind incadrarea in regim contractual din randul somerilor a 10 muncitori pentru perioada 01.05. - 30.11.2009

HCL 42 din 15.05.2009 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului in domeniul privat al acestuia a imobilului Casa de cultura

HCL 43 din 15.05.2009 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre CNI S.A. a imobilului Casa de cultura

HCL 44 din 28.05.2009 privind modificarea si completarea art. 3 din HCL 9 din 29.01.2009

 

HCL 45 din 28.05.2009 privind aprobarea listei spatiilor proprietate privata a orasului cu destinatia de cabinete medicale si activitati conexe actului medical

HCL 46 din 28.05.2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna mai 2009

 

HCL 47 din 28.05.2009 privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2008

 

HCL 48 din 28.05.2009 privind aprobarea strategiei de tarifare pentru apa potabila si canalizare in orasul Macin

HCL 49 din 23.06.2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna iunie 2009

 

HCL 50 din 30.07.2009 privind modificarea si completarea art. 3 din HCL 22 din 27.04.2007

 

HCL 51 din 30.07.2009 privind aprobarea caietului de sarcini pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in orasul Macin

HCL 52 din 30.07.2009 privind atribuirea denumiriii de Strada Crizantemelor unei strazi situata in partea de sud-est a orasului Macin

HCL 53 din 27.08.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

HCL 54 din 27.08.2009 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 1815,97 m.p. din str. Viticultori, nr. 1, apartinand domeniului privat al orasului

HCL 55 din 27.08.2009 privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 24 din 2009

 

HCL 56 din 27.08.2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna august 2009

HCL 57 din 27.08.2009 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2218 m.p., situat in orasul Macin, str. Victoriei, nr. 24

HCL 58 din 27.08.2009 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 235 m.p. situat in orasul Macin, str. 1 Decembrie, nr. 4

HCL 59 din 27.08.2009 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in comisia sociala de analiza a solicitarilor privind atribuirea de locuinte tinerilor

HCL 60 din 07.09.2009 privind aprobarea Masterplanului si a listei de investitii prioritare pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea

HCL 61 din 30.09.2009 privind cofinantarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata din judetul Tulcea

HCL 62 din 30.09.2009 privind transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 10001,877 m.p.

HCL 64 din 30.09.2009 de aprobare a regulamentului privind organizarea licitatiilor publice cu strigare, prezentarea si adjudecarea ofertelor.

HCL 66 din 30.09.2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna septembrie 2009

HCL 67 din 30.09.2009 privind includerea in domenniul public al orasului a terenului in suprafata de 6085 m.p. situat in str. Crizantemelor

HCL 68 din 30.09.2009 privind includerea in domeniul privat al orasului Macin a suprafetei de teren de 252,18 m.p.

HCL nr. 69 din 29.10.2009 privind aprobarea tarifelor de salubrizare urbana la lucrarile efectuate cu utilajul multifunctional

HCL nr. 70 din 29.10.2009 privind includerea in domeniul public al orasului a terenului in suprafata de 11360mp situat in extra.pdf

HCL nr. 71 din 29.10.2009 privind transmiterea in folosinta gratuita catre SC AQUASERV SA Tulcea a terenului in suprafata de 11.pdf

HCL nr. 72 din 29.10.2009 pentru rectificarea pozitiei 10 din anexa nr. 1 a HCL nr. 3129.09.1999 privind aprobarea inventarului.pdf

HCL nr. 73 din 29.10.2009 privind transmiterea in folosinta gratuita catre SC AQUASERV SA Tulcea a obiectivului Bazin rezervor.pdf

HCL nr. 74 din 29.10.2009 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.pdf

HCL nr. 75 din 29.10.2009 pentru rectificarea pozitiei 7 din anexa nr. 1 a HCL nr. 3129.09.1999 privind aprobarea inventarului.pdf

HCL nr. 76 din 29.10.2009 privind transmiterea in folosinta gratuita catre S.C AQUASERV S.A a obiectivului Statie tratare si in.pdf

HCL nr. 77 din 29.10.2009 privind aprobarea PUZ- Spatiu comercial, situat in orasul Macin, str. Maior Sontu, nr. 1.pdf

HCL nr. 78 din 29.10.2009 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de lo.pdf

HCL nr. 79 din 30.11.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

 

HCL nr. 80 din 30.11.2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna noiembrie 2009.pdf

HCL nr. 81 din 30.11.2009 privind continuarea activitatii mediatorului scolar pentru Scoala cu clasele I-VIII, nr. 1, Macin.pdf

HCL nr. 82 din 30.11.2009 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare dintre CL Macin si ISJ Tulcea privind infiint.pdf

HCL nr. 85 din 18.12.2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe luna decembrie 2009.pdf

HCL nr. 86 din 18.12.2009 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile incepand cu 01.01.2010.pdf

HCL nr. 87 din 18.12.2009 privind aprobarea PUG si a RLU, aferent PUZ.pdf

 

HCL nr. 88 din 18.12.2009 privind aprobarea PUZ, aferent Spalatorie Auto.pdf

 

HCL nr. 89 din 18.12.2009 pentru acordarea avizului prealabil de oportunitate privind elaborarea PUZ pentru extindere cladire e.pdf

 

 

 

 

 

 

 

1

Image 01

Istoric

Conform izvoarelor istorice, posibila localizare a "Vicinei" era la Măcin, de unde provenea primul mitropolit...

Image 02

Turism

Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj ...

Image 03

Economia

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin S.C., asociații familiale...

Image 04

Proiecte

Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI, ....

Image 05

Populatia

Populația, conform ultimului recensământ din 2002, este etnic-mixtă, fiind înregistrate în oraș nu mai puțin de ...