Primaria Orasului Macin 

Economia orasului Macin

Image 01

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin S.C., asociații familiale sau independente, aceste forme de organizare fiind la nivelul localității de 441 formațiuni, care activează și în sectorul de prestări servicii către populație, după cum urmează :

Profil preponderent agrar - cereale, vii (la aproximativ 40 km se află vestita podgorie de la Niculițel).

Tradițiile industriei locale sunt legate de exploatarea pietrei din renumitul "Triunghi al granitului" de reputație europeană: Măcin, Greci, Turcoaia; exploatarea și prelucrarea lemnului, confecții, meșteșuguri tradiționale (împletituri papură, răchită), prelucrări în metal (activitate astăzi decăzută dar cu cooperări la nivel național, în trecut), în domeniul auto și al componentelor pentru utilaje agricole. Cooperativa meșteșugărească "Arrubium" a fost multă vreme (până în 1989 deținătoare a locului I pe țară în producția de confecții textile, mobilier, broderie, lenjerie, etc.).

Actualmente profilul industrial este preponderent reprezentat de confecții.

Importante tradiții în domeniul construcțiilor, în care funcționează, în regim concurențial, 4 societăți private locale.

Industria

Industria locală s-a dezvoltat în cea mai mare parte în anii comunismului. În prezent industria orașului se confruntă cu probleme din cele mai dificile, de adaptare la exigențele impuse de economia de piață determinate de următoarele motive:

În strategia de reformă economică și socială, autoritățile locale și județene plasează industria pe un loc principal deoarece, în cadrul actualei crize a ansamblului producției naționale, se constată preponderența crizei industriale.

Ramurile industriale cele mai dezvoltate la această dată în orașul Măcin sunt:

Dezvoltarea micilor afaceri este esențială pentru economia orașului Măcin și a zonei, deoarece starea economică și socială generală este strâns dependentă de succesul afacerilor intreprinzătorilor care contribuie, în mare parte, la realizarea produsului intern brut și oferă noi locuri de muncă.

Agricultura

Din suprafața totală a orașului, suprafața agricolă este de 8.729 ha, din care suprafața arabilă este de 7.600 ha, pășunile naturale 590 ha, fânețele de 399 ha și vii pe rod 140 ha. Pădurile și alte terenuri cu vegetație forestieră cuprind o suprafață de 83 ha, iar teren neproductiv 73 ha. Din totalul suprafeței arabile sunt irigate 3950 ha, iar structura pe categorii de proprietari se prezintă astfel:

În urma aplicării prevederilor Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, privatizarea s-a făcut prin improprietărirea a numeroase familii cu suprafețe în medie de 2,5 ha, de la 0,5 ha până la 10 ha. Aceste mici proprietăți de pământ nu pot deveni exploatații agricole eficiente decât dupa elaborarea unor noi legi care să permită mișcarea pâmântului în vederea comasării lui în forme organizatorice avantajoase pentru manifestarea tehnologiilor agricole.

Gospodăriile agricole individuale, predominante în agricultura zonei orațului Măcin, au, în medie, o suprafață de 2 ha și un număr redus de animale. Cea mai mare parte a acestora se caracterizează printr-o putere economică redusă și orientarea spre autoconsum.

Efectivele de animale cuprind: 584 capete bovine, 1.787 capete porcine, 10.117 capete ovine și caprine și peste 27.000 de păsări.

 

 

 

 

 

Portul industrial Măcin

Portul industrial Măcin are o capacitate de încarcare anuala de 1.000.000 tone, dar, la ora actuală, volumul de activitate se cifrează la 750.000 - 800.000 tone.

Portul Turcoaia face parte integrantă din portul industrial Măcin. Numai portul Măcin are o capacitate de încărcare descărcare de 500.000 tone, realizându-se annual un volum de 350.000 - 400.000 tone material rulat. Dispune de două macarale de cheu cu o capacitate de 5 tone, iar în caz de necesitate sunt detașate macarale plutitoare.

Dana este situată pe brațul vechi al fluviului

Dunăre - Măcin - la km 14. Produsele care sunt vehiculate prin portul industrial Măcin : produse de carieră, cereale, lemne.

 

sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83cin
Image 01

Istoric

Conform izvoarelor istorice, posibila localizare a "Vicinei" era la Măcin, de unde provenea primul mitropolit...

Image 02

Turism

Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj ...

Image 03

Economia

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin S.C., asociații familiale...

Image 04

Proiecte

Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI, ....

Image 05

Populatia

Populația, conform ultimului recensământ din 2002, este etnic-mixtă, fiind înregistrate în oraș nu mai puțin de ...