Primaria Orasului Macin 

Proiecte implementate

Image 011. Titlul proiectului: Eficienţă şi operativitate pentru serviciile de interes public ale oraşului Măcin

Linia de finantare: GUVERNUL ROMÂNIEI, AUTORITATE CONTRACTANTĂ: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR, AUTORITATE DE IMPLEMENTARE: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE prin Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local,Linia de buget: PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03

Contract de finantare: PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 TL 962 din 28.11.2007

Valoarea totala a proiectului: 230355,00 Euro

Rezumatul proiectului: Prin prezentul proiect s-a urmărit dezvoltarea capacităţii administraţiei publice a oraşului Măcin de a eficientiza serviciul public de salubrizare pe de o parte, precum şi creşterea capacităţii de intervenţie, cu mai multă operativitate, a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Intervenţiile proiectului au urmarit creşterea calităţii celor două servicii publice, vizând dotarea adecvată pentru realizarea atribuţiilor conferite prin lege, dar şi abordarea strategică a gestiunii (în cazul serviciului public de salubrizare). Grupurile ţintă sunt, aşadar, serviciul public de salubrizare şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Activităţile planificate au inclus achiziţii de utilaje specializate pentru activităţile grupurilor ţintă, realizarea de documente strategice pentru serviciului de salubrizare, precum şi o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor oraşului cu privire la beneficiile oferite de păstrarea mediului înconjurător.

 

2. Titlul proiectului: Imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor menajere din orasul Macin si comunele partenere din judetul Tulcea

Linia de finantare: PHARE 2005, PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICà ŞI SOCIALà  „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, (Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu), Linia de Buget:  RO 2005/017-553.04.01.04.01

Contract de finantare: Nr.  RO 2005/017-553.04.01.04.01.17

 

Valoarea totala a proiectului: 994.286 Euro

Rezumatul proiectului:

Obiectivele generaleale proiectului sunt urmatoarele:

 

Aceste obiective generale ale proiectului se incadreaza in obiectivul principal al Schemei de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu din cadrul Programului Phare 2005 Coeziune economica si sociala, respectiv de sprijinire a autoritatilor publice locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimula colectarea selectiva a acestora.

Obiectivul specific pe care proiectul intentioneaza sa-l atinga pentru a contribui la obiectivele generale este imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor menajere in orasul Macin si in comunele partenere: I.C. Bratianu, Grindu, Vacareni, Cerna, Jijila, Smardan, Peceneaga, Turcoaia, Greci si Carcaliu.

 

 

 

 

 

1

Image 01

Istoric

Conform izvoarelor istorice, posibila localizare a "Vicinei" era la Măcin, de unde provenea primul mitropolit...

Image 02

Turism

Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj ...

Image 03

Economia

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin S.C., asociații familiale...

Image 04

Proiecte

Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI, ....

Image 05

Populatia

Populația, conform ultimului recensământ din 2002, este etnic-mixtă, fiind înregistrate în oraș nu mai puțin de ...