Primaria Orasului Macin 

Proiecte in curs de implementare/realizare

Image 01

 

 

 

 

1. Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI,  I. H. RADULESCU, M BRAVU, G COSBUC, GEORGE VERNESCU; TROTUARE, SCUARURI, ZONE PIETONALE SI PARCARI AFERENTE STRAZILOR DIN ZONA BLOCURILOR A1, A2, A4, 13, 14, 15; ETC.

po

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane

Codul SMIS al proiectului: 7894

Contract de finantare: 2522 din 14.11.2011

Rezumatul proiectului: Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea infrastructurii urbane prin crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti, trotuare, scuaruri, zone pietonale - alei, parcari.
In cadrul proiectului se realizeaza 2303,50 ml de strada moderna (suprafata totala a strazilor ce urmeaza a fi modernizate, care fac obiectul prezentului proiect, este de 24077 mp, astfel: 15635 mp pentru partea carosabila si 8442 mp pentru trotuarele aferente), si se vor crea 8.650 mp de alei pietonale, scuaruri si locuri de parcare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea polifuncţională a  orasului Macin, centru urban important în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Valoarea proiectului:

 

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neeligibila inclusive TVA aferenta acesteia

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

lei

6066301,97

4890677,68

3929659,52

80,35

863204,60

17,65

97813,56

2

1168506,69

7117,60

 

Perioada de implementare: 24 luni.

2. Titlul proiectului: MODERNIZAREA PARCURILOR DIN MACIN - PARC PRIMARIE SI PARC CASA DE CULTURA; CREAREA SPATIILOR VERZI IN ZONA BLOCURILOR A1, A2, A4 SI IN ZONA BLOCURILOR 13, 14, 15. ETC.

op

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane

Codul SMIS al proiectului: 7895

Contract de finantare: 2519 din 14.11.2011

Rezumatul proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii infrastructurii urbane prin modernizarea si extinderea spatiilor verzi din interiorul orasului Macin, in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor, cresterea standardului de viata si a atractivitatii zonei pentru potentialii investitori.
Obiective specifice:

Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea polifuncţională a  orasului Macin, centru urban important în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Valoarea proiectului:

 

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neeligibila inclusive TVA aferenta acesteia

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

lei

2229789,05

1763829,59

1417237,08

80,35

311315,91

17,65

35276,60

2

418367,26

47592,20

 

Perioada de implementare: 18 luni.

3. Titlul proiectului: ACHIZIŢIONAREA ŞI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII (SISTEME  DE SUPRAVEGHERE VIDEO)

po

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane

Codul SMIS al proiectului: 7896

Contract de finantare: 2401din 13.10.2011

Rezumatul proiectului: Obiectivul principal al proiectului urmareste crearea unui climat de siguranta in randul populatiei orasului Macin si prevenirea  criminalitatii.
In conditiile in care proiectul va fi implementat se vor indeplini urmatoarele obiective specifice:

Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea polifuncţională a  orasului Macin, centru urban important în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Valoarea proiectului:

 

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neeligibila inclusive TVA aferenta acesteia

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

lei

2129549,86

1682700,38

1352049,76

80,35

296996,59

17,65

33654,03

2

400250,12

46599,36

 

Perioada de implementare: 9 luni.

4. Titlul proiectului: CONSOLIDAREA, REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII DIN STR. CETATII NR. 19 ( CORP A SI CORP B ) IN SCOPUL UTILIZARII ACESTORA PENTRU SERVICII SOCIALE DESTINATE COPIILOR – CENTRU DE ZI

po

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane

Codul SMIS al proiectului: 7897

Contract de finantare: 2402  din 13.10.2011

Rezumatul proiectului: Obiectivul general al proiectului este asigurarea unor servicii sociale corespunzatoare unei categorii de populatie a carei nevoie a fost identificata la nivel de PIDU;
Obiectivul specific consta in reabilitarea unei cladiri, in mare parte neutilizata si cu perspectiva de a ramane fara nici o utilitate, refunctionalizarea acesteia in scopul crearii unui Centru de zi pentru copii, in cadrul caruia se vor oferi servicii sociale de specialitate.

Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea polifuncţională a  orasului Macin, centru urban important în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

 

Valoarea proiectului:

 

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala eligibila a Proiectului, din care:

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neeligibila inclusive TVA aferenta acesteia

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

lei

3875296,55

3125650,60

2511460,26

80,35

551677,32

17,65

62513,02

2

747810,75

1835,20

 

Perioada de implementare: 16 luni.

5. Titlul proiectului: MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU   ECHIPAMENTE DE  SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA

Linia de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.1. „Reabilitarea/modernizarea.dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”.

Codul SMIS al proiectului: 32645

Rezumatul proiectului: Proiectul urmareste reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului orasenesc al orasului Macin si dotarea acestuia cu urmatoarele echipamente:

Nr.
Crt.

Denumire Echipamente

U.M.

CANTITATE

1.1 DOTARI Oftalmologie

1

Biomicroscop oftalmologic

buc

1.00

2

Perimetru Humphrey

buc

1.00

 

 

 

 

1.2 DOTARI ORL

1

Laringoscop suspendat

buc

1.00

2

Laringotraheobronhoscop flexibil

buc

1.00

3

Aspirator chirurgical

buc.

1.00

4

Aparat de chirurgie cu radiofrecventa

buc

1.00

5

Kit instrumentar ORL

kit

1.00

 

 

 

 

1.3 DOTARI Diagnostic

1

Rectoscop

buc

1.00

2

Gastroscop

buc

1.00

3

Colonoscop

buc

1.00

4

Oscilometru

buc

1.00

5

Electrocauter

buc

2.00

6

Aparat de radiofrecventa

buc

2.00

7

Aspirator chirurgical

buc

1.00

8

Masuta instrumente

buc

4.00

9

Cistoscop

buc

1.00

10

Uretrotom

buc

1.00

11

Etuva

buc

1.00

12

Ecograf portabil

buc

1.00

13

Masa ginecologica

buc

2.00

14

Autoclav

buc

1.00

15

Lampa scialitica

buc

1.00

16

Lupa chirurgicala

buc

1.00

17

Lampa examinare

buc

2.00

18

Electrodermatom

buc

1.00

19

Dermatoscop

buc

1.00

20

Radiocauter

buc

1.00

21

Aspirator secretii

buc

1.00

22

Aparat lipoaspiratie

buc

1.00

23

Electrocauter polipectomie

buc

1.00

24

Masa laborator pt.confectionare fesi gipsate

buc

1.00

25

Fierastrau circular electric pt.taiat gips

buc

1.00

26

Pupinel electric

buc

1.00

27

Monitor fetal

Buc

1.00

28

Videocolposcop

Buc

1.00

29

Masa infasat

buc

1.00

30

Densiometru osos

buc

1.00

31

Aparat radiografie dentara intraorala

buc

1.00

32

Senzor digital radiograf dentar (contine computer)

kit

1.00

33

Aparat developat filme

buc

2.00

34

Aparat radiografie panoramico cefalometrie

buc

1.00

35

Mamograf

buc

1.00

36

Ecograf 3D/4D fix

buc

1.00

37

Ecograf 3D/4D portatil

buc

1.00

38

Tomograf computerizat

buc

1.00

39

Kit Instrumentar Chirurgie generala

kit

1.00

40

Kit Instrumentar Ginecologie

kit

1.00

41

Kit Instrumentar micro-chirurgie

kit

1.00

 

 

 

 

1.4 DOTARI Laborator Analize

1

Microscop optic

buc

1.00

2

Microtom

buc

1.00

3

Baie de flotatie

buc

1.00

4

Sistem de includere la parafina

buc

1.00

5

Histoprocesor

buc

1.00

6

Etuva laborator

buc

1.00

7

Frigider laborator

buc

1.00

8

Hota protectie

buc

2.00

9

Kit Laborator analize

kit

1.00

 

 

 

 

1.5 DOTARI chinetoterapie/fizioterapie/recuperare

1

Paturi tratament fizioterapie

buc

5.00

2

Suport aparat fizioterapie

buc

2.00

3

Cantar

Buc

1.00

4

Cusca Rocher 2x2x2 m

buc

1.00

5

Bare paralele 2x2 m

buc

1.00

6

Bare paralele 3 m

buc

1.00

7

Scari modulare

buc

1.00

8

Placa canadiana 50x42 cm

buc

1.00

9

Roata (volan,manivela)

buc

1.00

10

Bicicleta ergonomica

buc

1.00

11

Banda de alergat

buc

1.00

12

Combina fizioterapie cu electrostimulare si ultrasunete

Buc

2.00

13

Aparat Magnetodiaflux

kit

1.00

14

Aparat bai galvanice 4 celulare

buc

1.00

15

Unitate tratament cu parafina si namol

buc

1.00

1.6 DOTARI cardiologie

1

EKG BTL-08 LC plus diag soft

buc

1

2

Spiro pt EKG

buc

1

3

Rack (suport mobil)

buc

2

4

Holter ekg BTL-08 H600

buc

1

5

Unitate suplimentara H 600

buc

3

6

Holter abpm BTL-08 ABPM

buc

1

7

Unitate suplimentara ABPM

buc

3

8

Soft test de effort

buc

1

9

Covor BTL - 770

buc

1

10

Ekg pt test de effort Mtplus

buc

1

11

Masa de consultatie 1300/2p1m

buc

2

12

Defibrilator XD- 300

buc

1

13

Ecograf Zonare

buc

1

14

Stetoscop Littman

buc

1

15

Analizaor TGC

buc

1

16

Tensiometu

buc

1

17

Termometru

buc

1

18

Pulsoximetru PM-60

buc

1

1.7 DOTARI pneumologie

1

Pletismograf Platinum Elite DX

buc

1

2

Sistem de testare la efort ULTIMA CARDIO 2

buc

1

3

Covor rulant TMX425CP

buc

1

4

Sistem de testare in repaus ULTIMA PF

buc

1

5

Spirometru compact CPFS-D USB

buc

1

6

EKG BTL-08 LC plus diag soft

buc

1

7

Spiro pt EKG

buc

1

8

Masa de consultatie 1300/2p1m

buc

1

9

Rack (suport mobil)

buc

1

10

Stetoscop Littman

buc

1

11

Analizaor TGC

buc

1

12

Tensiometu

buc

1

13

Termometru

buc

1

14

Pulsoximetru PM-60

buc

1

1.8 DOTARI psihiatrie

1

EKG BTL-08 LC plus diag soft

buc

1

2

Spiro pt EKG

buc

1

3

Rack (suport mobil)

buc

1

4

Electroencefalograf

buc

1

5

Electromiograf

buc

1

6

Psihogalvanometru

buc

1

7

Tahistoscop

buc

1

8

Masa de consultatie 1300/2p1m

buc

1

9

Defibrilator XD- 300

buc

1

10

Ecograf Zonare

buc

1

11

Stetoscop Littman

buc

1

12

Analizaor TGC

buc

1

13

Tensiometu

buc

1

14

Termometru

buc

1

15

Pulsoximetru PM-60

buc

1

 

Valoarea proiectului:  17.217.212,509 lei.

Stadiul proiectului: proiectul se afla in perioada de evaluare a Proiectului Tehnic, etapa premergatoare semnarii Contractului de finantare.

 

 

 

 

 

 

1

Image 01

Istoric

Conform izvoarelor istorice, posibila localizare a "Vicinei" era la Măcin, de unde provenea primul mitropolit...

Image 02

Turism

Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj ...

Image 03

Economia

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin S.C., asociații familiale...

Image 04

Proiecte

Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI, ....

Image 05

Populatia

Populația, conform ultimului recensământ din 2002, este etnic-mixtă, fiind înregistrate în oraș nu mai puțin de ...