Primaria Orasului Macin 

Turism

Image 01

 

Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj geografic, rezervații naturale, monumente ale naturii), precum și de elemente ale potențialului turistic antropic (monumente istorice și de arhitectură, obective culturale și de artă populară).

Până în prezent, turismul este puțin practicat în Munții Măcin, aceștia fiind situați departe de lanțul carpatic, izolați în umbra deltei Dunării.

 

 

Potențial turistic natural

Potențial turistic antropic

Dotariele turistice lipsesc pe munți, iar cele care există au fost realizate în orașul Măcin. Din punct de vedere turistic, munții Măcinului și întregul ținut vor putea constitui în viitor o zonă atractivă pentru drumeții care doresc odihnă activă datorită realizării Parcului Național Munții Măcin.

Popasuri turistice

 

 

 

 

l

Elementele care exprimă potențialul turistic al acestei zone pot constitui factori determinanți pentru dezvoltarea de drumeții în cadrul acestei frumoase zone a țării. Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj geografic, rezervații naturale, monumente ale naturii), precum și din elemente ale potențialului turistic antropic (monumente istorice și de arhitectură, obiective culturale și de artă populară). 
Până în prezent, turismul este puțin practicat în Munții Măcin, aceștia fiind situați departe de lanțul carpatic, izolați în umbra faimoasei Delte a Dunării. Principala atracție a zonei Măcinului este reprezentata de Parcul Național Munții Măcinului , o zona deosebită atât din punct de vedere geologic, botanic, zoologic cât și din punct de vedere arheologic. Date complete și avizate in legatura cu Parcul Național Munții Măcinului se pot obține studiind pagina de web:www.parcmacin.ro.

 

Date complete și avizate in legatura cu Parcul Național Munții Măcinului se pot obține studiind pagina de web:www.parcmacin.ro.

Image 01

Istoric

Conform izvoarelor istorice, posibila localizare a "Vicinei" era la Măcin, de unde provenea primul mitropolit...

Image 02

Turism

Obiectivele turistice, ușor accesibile, sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural (peisaj ...

Image 03

Economia

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin S.C., asociații familiale...

Image 04

Proiecte

Titlul proiectului: MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRAZILE VICTORIEI, ....

Image 05

Populatia

Populația, conform ultimului recensământ din 2002, este etnic-mixtă, fiind înregistrate în oraș nu mai puțin de ...